A fejbőr hajában néhol vörös foltok és pelyhesek


Micsoda víz vó²t ott, majcsag gatyakötísig írt. A kolompírfőÝzelíkre meg minden sűrű ítelre montuk, hogy majomfogó². A majoránnapévát főÝleg disznó²sajdba tettük mek savanyú-kolompírlevezsbe. A major gazdája.

hogyan kell kezelni a pikkelysömör a fej fotón

A majorban dolgozó munkások felügyelője. A majorban az állatokat gondozó munkás. A ~ a kisseb gazdáknál főÝzött, baromfid gondozott, tehenet fejt. A ház mennyezetének két hosszanti, a falon nyugvó gerendája közül egy. A tornáclábakon nyugvó, a tornácot tartó gerenda. A ~ a tyúk, liba, kacsa satöbbi vó²t. Az időÝsebbeknek ~ koporsó²juk vó²t. Debrecembe nem vó²t szokás Id dugni, álítani.

Nr: A ~ lehetett ety feldíszített akácfa vaty tőÝtyfa satöbbi. Az én időÝmbe mán tiltva vó²t. Nagy ~ a szomszíd. Kézi v. Minden csíplőÝgépnél ot vó²t a ~, annak mindik teli kelletet lenni vízzel, mert jártak a csendőÝrök, nísztík a csíplőÝgépnél.

A kó²csnak is van makja. A kaszepenge nyakának végén levő kidudorodás, frakció a pikkelysömör kezelésére a nyélen kialakított kis lyukba illeszkedik.

A kaszának a makja az vazsbul van. Sz: Egíssíges, mint a ~: —. Éhezs disznó² ~al álmodik. Nr: Makkon hízod disznó²nak kemíny a szalonnája. Ö: bükk~, kasza~. Vó²t ojan tőÝtyfák, makfák, aminek a makját összeszettík vetís céljára, abbul lettek a kis tőÝtyfák. Kis termetű ember, gyerek. Mit akarsz avval a fejbőr hajában néhol vörös foltok és pelyhesek kis makkopánccsal? Ahon nagy makkerdőÝk vó²tak, hát százával ~tak a disznó²k az erdőÝbe.

Makkosz szalonna: makkon hízlalt disznó kemény szalonnája. A mangalicát, az vó²t a magyarok disznaja, hízlalták makkon, annak vó²t makkosz szalonnája. Makkos vígű slingli: makkszeg erdészek, kocsisok ruháján látható páros gomboló, amelyet négyszögletes zsinórból készítenek.

Makkoltatásra használt erdő. Nem sirtam egy ~t se. Dijó²zsbájdli vó²t, mákozs bájglít sütött idesanyám. A mákozs gubát kenyírtísztábul csinálták, ijen kis víkonyra, a tepsibe hosszúra meksodorták, víkonyan, mikor meksült, aszt megöntöttík pillanatra f ró² vízzel, és akkor cukros mákkal mekszó²rták. Mákos laska: mákos metélt.

Nr: A makrapipa málé volt a leghíresebb debreceni a fejbőr hajában néhol vörös foltok és pelyhesek. Ö: kis~. Nagyon kicsi, parányi. Rígen a kis termetű emberre nem monták, hoty törpe, hanem ~. Ö: mezei~. Vakaró²ddzik, mint a koszos ~: ok nélkül nagyzol. Úgy beszíl vele, mint kondás a ~ával: durván. Úty kiőÝtözött, mint ~ az esőÝbe: feltűnően rongyos.

Kihúzza magát, mint koszos ~ a sárbul: gúny büszkén, öntelten jár. Km: Ha ~ot igírnek, zsákkal forgoló²ggyál: ahol haszonra van kilátás, légy készen, ragadd meg az alkalmat!

Ahum ~ot ígírnek, oda zsákkal mennyíl: ua.

Tükör VII.

Minden koszos ~ mektanája a maga dörgölőÝddzőÝ fáját: még a legcsúnyább ember v. Minél koszosabb a ~, annál jobban dörgölőÝddzik: minél jelentéktelenebb v. Ö: kis~, konyha~, sarjú~. A kizsgyereket becésztík vele, hogy ~. Nekem is van egy dédunokám, aszt is Inak híjjuk. A malactartó²ba vannak a malacok, eszt fijalás után a koca ellöki. Esetleg búza- v. Vízben főzött kukoricakása; puliszka. A ~ az vó²t, amikor a tengerit mektörtík liszté.

Sz: Te napon sült ~! Addik tart, míg a ~ kisül: rövid ideig tart. Mélé, málé ídes lígy, mint a pinám, kapó²s lígy! Ö: csipás~, csíra~, édes~, görhe~, sűrű~.

A ~ vagy inkáb görhemálé málélizbül sütöt pogácsa. A ~et mekfőÝsztík vízbe ety kis só²val, e vó²t a pulicka. A málépulickát anyát csak úgy ette meg, ha lezsírosztam és mekszó²rtam cukorral. A málépulickát ettük tejjel, lekvárral, szalonnatepertőÝvel, savanyú káposztával. Hát pulickával íltünk, meg a ~ kenyírrel. Ö: vonat~. Aranyos málinkó²: ua. Ijen hiba például a melsőÝ és hácscsó² lábaknál levőÝ málások vagy a hörcsögbűrökön a háccsó² comp feletti kúszó²rísz.

Nem lehet it sütni, a fene egye meg, nagy ~. Motoz, mint Hatvani a ~ba: —. Malomba jár a kutya: a lányhoz több legény jár. Úty forog, mint a ~ alsó² kereke: nagyon lassú. Km: A jó² ~ mindent megőÝr: a a jó mályvarózsa fog mindent megrág. Ö: dara~, dob~, hántoló~, hántó~, kalló~. Úgy mozog, mint az a fejbőr hajában néhol vörös foltok és pelyhesek malomkű: ua.

Őrlésnél szerteszálló, majd leülepedő liszt- ill. A szárazmalom nagy hajtókereke, a keringő alatt összegyűlt száraz, szétporladt lótrágya.

A zsákokat a Ival szálíttyák. Van kerti májva mek cserepes májva.

Ö: fehér~. Ö: kis~, kota~, ük~. A fejrevaló² kendőÝnek felel meg mámma. Például ha szíjjel főÝtt a kolompír, tejjesen, ra is asz montuk, hogy mamalika. Az öreganyám, ídes nagymama hejet mostanában mongyák, hogy ~.

Mándoki fn Sz: Egye meg a ~ uram fenéje! Túl feketére sült, rosszul sikerült kenyér. Rövidítve úgy is montuk, hogy ~. Rígen a ruhát mángorló²val ~tuk, mángoroltuk.

Valamikor a ~ nékül nem is vasaltak. Alul hullámos felületű, nyeles, vastag, esetleg faragással díszített falap, amellyel a henger alakú fára felcsavart ruhát kisimítják, mángorolják.

apró piros foltok viszketnek a lábán

Ugyanez a henger alakú fával együtt. Gyertyakészítéskor használt, hengeres aljú falap, hogyan lehet gyógyítani pikkelysömör örökre vélemények a gyertyákat egyenletes vastagságúra sodorják. Döngölt agyag v. Ö: be~, ki~, meg~. A kaszanyél közepin vó²t egy mankó², a nagymankó², elejin ety kismankó², oszt aszt foktuk. Ö: hónalj~, kasza~, kis~, nagy~.

Akinek nem vó²t jó² a manufaktuális kíssíge, az nem ment át a vizsgán. Több oldalas térképatlasz. A rígi Iba, naptárba mindend beleírtak. Ö: tör-~. Km: Inkáp has pukkaggyon, mint ítel maraggyon: a feltálalt ételt mindet meg kell enni. Ö: benne~, el~, hátra~, ki~, le~, meg~, oda~, ott~. Ö: meg~, ott~. A gazda úgy ~ta a cselédet: Ha másho mícc, ot sincs kolbázbul a kerítís. Fogdos vmit. Maj sütök neked ~ot. Amennyi egy marokba, egy behajlított tenyérbe fér.

A nyitott ablak az Isten igéjére való nyitottságot jelképezi, míg a keresztosztatú ablak Krisztus eljövendő szenvedéseire utal. A gótikus építészeti stílusban a három kisívű ablakkal megbontott nagy ívű ablak alakzatban az egy Istenben lévő három személy, a Szentháromság képe jelenik meg. A Madonna-képeken a zárt ablak Mária szüzességének szimbóluma, mivel az üvegen anélkül halad át a fény, hogy megsértené.

Ahány szakajtó²kosár lisztet vettem ki, annyi ijen marik kovászt ásztattam be vízbe. Az a gabonamennyiség, amit a marékszedő egyszerre fel tudott húzni.

Marigba szed: marokszedő gabonát akkora csomókba összefogva szed fel, amekkorát egy kézzel át tud fogni. Amikor mekszáratt a kovász, akkor elraktug zacskó²ba, és amikor sütöttünk, akkor annyi marikkal tettünk, ahány kosár lisztet szitáltunk. Ö: fél~, össze~. Nyáron aratáskor én is jártam marikszedni.

Full text of "Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája"

MarikszedőÝ salló²: marokszedéshez használt sarló. A csapó² leterítette a szárat, a marikszedőÝk mek szettík. It pediglen lúháton hajtották a It. Fekete főÝdi ~: a debreceni határ jó termőföldjén nevelt, nagy húshozamú szarvasmarha.

vörös foltok az égen hogyan kell kezelni

Homoki ~: a határ homokos területén nevelt, gyenge húshozamú szarvasmarha. Szilaj ~: szabadban tartott szarvasmarha. Értékes tárgy, főleg ingóság, vagyon. Arany pénz. Nagyanyám monta, hogy üknagyapámnak az ágya alatt egy veszszőÝkosár ~ja vó²t, arampíze. Sz: Ordít, mint a mekkötözöt ~: nagyon ordít. BőÝg, mint a ~: hangosan sír v. Táncol, mint a mekkötözöt ~: ügyetlenül táncol.